Dla lepszego doświadczania MUBI, aktualizuj wyszukiwarkę.
L. Nolan profile picture

RATINGS: 1 = OK / Of interest; 2 = Good; 3 = Very Good / Exceptional; 4 = Brilliant; 5 = Transcendent