Pour une meilleure expérience sur MUBI, Mettez à jour votre navigateur.

Guonian huijia

Zhang Yuan China, 1999

rado's rating of the film Seventeen Years

a great film by the great zhang yuan, the best young chinese director along with jia zhang-ke